Fohet logo
 1. Obecně

  Stránky www.navrhfve.cz (dále jen „portál“) jsou koncipovány jako služba, která je nabízena především realizačním firmám zabývající se instalací fotovoltaických systémů (dále jen „FVE“).

 1. Pojmy
  • Poskytovatel - subjekt, který portál vyvinul a je jeho duševním vlastnictvím

  • Zájemce - jež u poskytovatele projevil zájem o službu a vyplnil poptávkový formulář

 2. Jak nás můžete kontaktovat?

  Tvůrcem služby portálu a jejím poskytovatelem je společnost Fohet s.r.o., IČO: 29396794, Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava-Heřmanice. E-mailová adresa: gdpr@navrhfve.cz.

  Na výše uvedených kontaktních údajích můžete uplatit veškerá svá dále popsaná práva.

 1. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?
  1. Identifikační údaje:

   Vaše základní identifikační údaje (IČ, název) a kontaktní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně zrealizovat Vaše poptávky.

  2. Kontaktní údaje:

   Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu poptávky. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.

   Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační a kontaktní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaši poptávku.

  1. Preferovaná služba:

   Jakmile projevíte zájem o danou službu, uchováme si o Vás informaci o Vaší preferenci, abychom věděli, jaké služby Vám máme případně poskytovat.

  2. Cookies:

   Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili pohyb na našich webových stránkách a zároveň abychom naše stránky mohli neustále vylepšovat, zpracováváme i cookies. Pro náš web využíváme tyto:

   • Technické cookies

    Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je zakázat. Tyto cookies přispívají k bezpečnému a řádnému využívání našeho webu a služeb.

   • Analytické cookies

    Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc. Data jsou následně anonymizována. Anonymizované cookies již nelze přiřadit konkrétnímu uživateli. Pracujeme pouze s anonymizovaným údajem pro statistické účely.

   • Marketingové cookies

    Na vybraných stránkách našeho webu se nacházejí videa primárně umístěná na YouTube. V těchto případech poskytovatel služby YouTube, používá cookies k ukládání uživatelských preferencí, k vyhodnocování a vytváření zpráv o užívání stránky a ke zlepšování svých služeb. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

 1. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje, pokud jsme k tomu získali Váš souhlas?
  1. Pokud projevíte zájem o naše služby, uchováváme si Váš e-mail, na který můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se Vámi preferované služby. Může se jednat o e-maily týkající se informací o nastavení služby, jejího využívání, novinek, slev, akcí apod. V každém e-mailu budete mít samozřejmě možnost se z jejich odběru odhlásit.
  2. Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email i pro další účely, než je uvedeno výše, a to například pro zasílání informací o našich akcích a službách, které nesouvisí tolik se zbožím (službou), které jste si u nás už koupili. Taktéž si na základě Vašeho souhlasu můžeme uchovávat Váš název, abychom s Vámi mohli lépe jednat a správně Vás oslovovat.
  3. Na několika místech našich webových stránek Vám také umožňujeme se přihlásit k odběru newsletterů. To obvykle bývají zprávy s velice podobným obsahem jako v písm. a). Opět se máte možnost z odběru těchto newsletterů kdykoli odhlásit.
   Jakýkoli svůj souhlas můžete také kdykoli odvolat tak, že nám napíšete email na adresu gdpr@navrhfve.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.
 2. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
  1. Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.
  2. Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně vždy se předem ujišťujeme, že o Vaše osobní údaje pečují minimálně stejně dobře jako my. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.
 3. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
  1. Informace o zájemcích, Vaše identifikační a kontaktní údaje si uchováváme po dobu 12 měsíců od doručení poptávkového formuláře. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.
  2. Navíc nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.
 4. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
  1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
  2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávnění, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
  4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
  5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
   • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
   • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
   • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
   • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
  6. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě poptávky, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
  7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email gdpr@navrhfve.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.